Prosafe projekt ismertető PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Simor Katalin   
2012. május 30. szerda, 14:13

A projekt hivatalos neve: Közös akció a Magyarország-Románia határmenti védett területek megvédése érdekében
Időtartama: 2012. március 1. – 2013. február 28.
Vezető partner: Nemzeti Környezetvédelmi Őrség kolozsvári Területi Ügynöksége
Projekt partner: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
A projekt költségvetés: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ERFA: 38 046,00 EUR
Kormányzati társfinanszírozás: 6 714,00 EUR
Önerő: 0,00 EUR
Összesen: 44 760,00 EUR

Garda Nationala de Mediu, Comisariatul Regional Cluj ERFA: 38 938,50 EUR
Kormányzati társfinanszírozás: 5 955,30 EUR
Önerő: 916,20 EUR
Összesen: 45 810,00 EUR

Össz. ERFA: 76 984,50 EUR
Össz. Kormányzati társfin.: 12 669,30 EUR
Össz. Önerő: 916,20 EUR

A projekt célja: Magyarország és Románia határmenti védett területeinek megóvása a tapasztalatcsere és a közös ellenőrzések révén.

A projekt során a következő fő tevékenységek kerülnek megvalósításra:

•    Projektmenedzsment
A projekt megvalósítása során külső projektmenedzser cég kerül alkalmazásra, akik munkájukkal segítik a belső projektmenedzser csapatot. A projektmenedzsment csapat tagjai folyamatosan kommunikálnak egymással és rendszeres találkozókon vesznek részt, azzal a céllal, hogy biztosítsák a projekt megfelelő monitoringát. A projekt értékelések során összehasonlítják a projekt aktuális eredményeit a pályázatba rögzített és a program által elfogadott eredményekkel a támogatási szerződés, a megvalósítási kézikönyv és a nemzeti törvényhozás szabályainak betartásával.

•    Kommunikációs tevékenység
A projekt, amely egy éven át (2012. március 1. – 2013. február 28.) tart, sajtótájékoztatóval egybekötött projektnyitó konferenciával vette kezdetét. A kommunikációt és a folyamatos tájékoztatást kétnyelvű szórólapok, különböző publikációs anyagok és sajtóközlemények valamint a Felügyelőség honlapjáról (tiktvf.zoldhatosag.hu) elérhető HURO portál segíti.

•    Közös ellenőrzés szervezése
A felelős intézmények, román részről a Nemzeti Környezetvédelmi Őrség kolozsvári Területi Ügynöksége, mint vezető partner valamint a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a határ menti régiókban - Hajdú-Bihar, Békés, Bihor és Satu Mare megyékben – közös ellenőrzéseket végeznek, amelyek elemző találkozókkal kezdődnek és végződnek.
Mindkét oldal munkatársai bemutatják kollégáiknak ellenőrzési módszereiket és az ellenőrzések dokumentálását. A résztvevők javaslatot tesznek a meglévő hatósági dokumentumok fejlesztésére. Valamennyi ellenőrzésen részt vesznek mindkét ország munkatársai. Egy ellenőrzési sorozat 5 napig fog tartani 10 román és 10 magyar munkatárs részvételével. Országonként 2-2 ellenőrzési sorozatot hajtanak végre. Az első lépésben mindkét ország jelenlegi gyakorlatának elemzése történik, majd a munkatársak összeállítják a tartalmi javaslatokat. Ezt követően mindkét országban, két alkalommal háromnapos képzést tartanak a szükséges változtatásokról a munkatársak számára.

•    A legjobb gyakorlat útmutatójának előkészítése és kiadása
Az ellenőrzések javasolt módjáról - a legjobb gyakorlatról - útmutató készül, mely nyomtatott és elektronikus formában is elérhető lesz.

A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

Módosítás dátuma: 2013. február 11. hétfő, 08:22